офіційний інтернет-портал

Добротвірська

селищна рада

children.gif

econ.png

grom.png

vru.gif

Мультимедіа

pictures-icon

 

 

 

Оголошення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна територіальної громади селища Добротвір Кам’янка-Бузького району Львівської області:

- нежитлове приміщення, що розташоване на першому поверсі одноповерхової будівлі за адресою: вул. Івана Франка, 14, Кам'янка-Бузький район, Львівська область, загальною площею 15,8 кв. м.

Термін подання конкурсних документацій – до 20 березня 2020 року. Дата, на коли відбудеться конкурс – 23 березня 2020 року. Час проведення конкурсу - о 10.00 год.

Замовник та платник робіт з оцінки: Добротвірська селищна рада Кам'янка-Бузького району Львівської області. 

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якій, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс» із зазначенням об'єкта і дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:

1) заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 1);

2) копії установчого документа претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

3) копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

4) письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів;

5) копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

6) інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо);

7) згода на обробку персональних даних.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити:

1) пропозицію щодо ціни виконання робіт;

2) пропозицію щодо строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсна документація подається за адресою: вул. Івана Франка, буд. 20, селище Добротвір, Кам'янка-Бузький район, Львівська область (поштовий індекс 80411), робочий телефон (03254) 31150, контактна особа – Борис Мар’ян Володимирович. 

                                                                                                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                     Селищному голові

                                                                                                                                                                     селища Добротвір

                                                                                                                                                                             Ніколаєву Р.І.

                                                ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

Заявник _____________________________________________________________________________________________            

                    (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від ___________________ № ________________

Керівник ____________________________________________________________________________________________,
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові; посада)

який діє на підставі                                                                      ____________________________________________________________________________________________________

       (назва установчого документа або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  – для фізичних осібпідприємців)

зареєстрованого________________________________ за № _________________________________________________

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від _________________ № Розрахунковий рахунок  №_____________________________________ в _______________

МФО________________________________________________________________________________________________

Код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер  облікової  картки  платника  податків або серія та номер  паспорта (для   фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються   від прийняття   реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  та  повідомили  про  це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)____________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання, телефон, електронна адреса)
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки (виконання робіт з експертної грошової оцінки)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
                                                                          (повна назва об'єкта)   

     "___" ____________ 20__ року